facebook youtube22 heart-outlined phone pin earth mail
Žiadne aktuálne novinky
Meniny má Šimon, Simona, zajtra Aurélia
pondelok, 23. november 2020

Milí priatelia,
pozeráte sa práve na video "Úvod do projektu". Projekt sa volá "Centrálny informačný portál pre sluchovo postihnutých" a ďalej budeme hovoriť iba krátko "portál".

Čo to znamená "portál"? Webový portál sa hovorí všeobecne miestu na internete, ktoré prináša a ukazuje rôzne informácie jednotným spôsobom. Webový portál má za úlohu sústrediť informácie z požadovaných oblastí a ukázať ich na webovej stránke upravenej špeciálne pre jej používateľa pri zohľadnení jeho potrieb, použivateľských práv a tým i zabezpečovať požadovanú ochranu dát.

My takto budeme sústreďovať tu informácie, ktoré sú potrebné pre nepočujúcich a nedoslýchavých.

Prvou úlohou je informovať, kde potrebné informácie nájdete. Pokiaľ budeme mať na to vytvorené podmienky, budeme spracovávať informácie pre nepočujúcich a nedoslýchavých do prístupného formátu.

Prístupný formát znamená, že informácie budú so zvukom, titulkami (textami) a v posunkovej reči nepočujúcich.

Pre to, aby sa mohol napĺňať potrebnými informáciami, bude potrebné na túto prácu vytvoriť podmienky. Projekt je veľmi rozsiahly a určite bude viacročný. Projekt pre rok 2017 má za úlohu zriadiť tento portál a naplniť základnými informáciami jeho SEKCIU I - Štátna správa v oblasti práce, sociálnych vecí a rodiny.

Teraz si povieme, čo na našom portáli plánujeme vybudovať a kde to nájdete postupne pri jeho budovaní.

Celý portál je plánovaný tak, že bude mať samostatné sekcie, ktoré budú postupne napĺňané vlastným obsahom.

I. SEKCIA

Štátna správa a spoločenské organizácie

II. SEKCIA

Samospráva

III. SEKCIA

Informácie z komunity

Na záver ...

To sú zatiaľ 3 plánované sekcie. Samozrejme, môže sa to dopĺňať a meniť podľa potreby, predovšetkým podľa potreby a návrhov vás, užívateľov tohto portálu.

Dovidenia na stránkach nášho spoločného portálu